Po përpunon videon

Video punuese e qendrës së përpunimit CNC

Përpunimi i ingranazheve të gjysmë boshtit nga qendra e përpunimit CNC

Përpunimi i mykut të këpucëve nga qendra e përpunimit CNC V85P

Përpunimi i formës "U" nga qendra e përpunimit CNC V85P

Përpunimi i mykut të helmetës nga qendra e përpunimit CNC V85P

Përpunimi i formës speciale të formës nga qendra e përpunimit CNC V85P

Videoja e përpunimit të qendrës horizontale të përpunimit

Përpunimi i mykut të valvulës nga qendra horizontale e përpunimit

Videoja e punës me 5 boshte

Përpunimi i formës "S" nga makina me 5 boshte

përpunimi i formës së rrumbullakët nga makina me 5 boshte

Përpunimi i mykut prej hekuri nga makina me 5 boshte

Videoja e funksionimit të makinës së automatizuar

Videoja e funksionimit të makinës së automatizuar

Makinë e automatizuar që punon video2

Video punuese e makinës për shpime dhe përgjime CNC

Video punuese e makinës për shpime dhe përgjime CNC

Videoja e punës me torno CNC

Videoja e punës me torno CNC1

Videoja e punës me torno CNC2

Video punuese e mërzitshme dhe mulliri me fytyrë të dyfishtë CNC

Video punuese e mërzitshme dhe mulliri me fytyrë të dyfishtë CNC